Posts Tagged ‘tutkimuksen tietoaineistot -hanke’

Tietoaineistoja koskeva kansallinen kysely menossa, vastausaikaa jatkettu viikolla

Torstai, Elokuu 20th, 2009

Osana kansallista Tutkimuksen tietoaineistot-hanketta kartoitetaan laajan internet-kyselyn avulla sähköisiin tietoaineistoihin liittyviä tarpeita ja ongelmia. Kyselyn kohderyhmänä ovat tutkimukselle tietoaineistoja tuottavat ja niitä käyttävät tahot. Kyselyn tuloksia käytetään opetusministeriön asettaman kansallisen poikkihallinnollisen selvityshankkeen työn pohjana. Lisätietoja selvityshankkeesta löytyy hankkeen tietosivuilta.

Kyselyyn on kutsuttu vastaamaan yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten ja julkishallinnon organisaatioiden johtajia, esimiehiä ja suurten hankkeiden vastuuhenkilöitä. Yhdessä laitoksessa kyselyn saajia voi siis olla useita. Toivomme mahdollisimman kattavia vastauksia, joten voitte mielellään vastata esimerkiksi laitoksenne tai yksikkönne puolesta yhteisellä kaavakkeella. Tarkemmat ohjeet tähän löytyvät kyselykaavakkeesta.

Kutsuttujen vastaajien lisäksi myös muut pääsevät vastaamaan tietoaineistot-www-sivulla kyselyyn. Lisätietoa kyselystä ja linkki kyselyyn:
http://www.csc.fi/sivut/e-infra/tietoaineistot/tietoaineistot_kysely

Selvitystyön tarkoituksena on muodostaa kokonaiskäsitys Suomen tilanteesta ja verrata sitä kansainvälisiin suosituksiin ja muiden maiden järjestelyihin, sekä kehittää ja koordinoida tältä pohjalta kansallista julkisin varoin tuotettujen tietoaineistojen hyödyntämistä. Tuloksia tullaan käyttämään luottamuksellisesti tutkimuksen tietoaineistot -asiantuntijaryhmän sekä ohjausryhmän työssä. Yksittäisiä vastauksia ei julkaista. Tulokset julkaistaan anonyyminä koosteena hankkeen www-sivuilla.

Selvitystyön toteuttaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ja sitä ohjaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä puheenjohtajanaan Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto.

Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 7.9. asti.