Posts Tagged ‘tietoaineistot’

PAVING THE WAY FOR OPEN SCIENCE: kutsu symposiumiin

Torstai, Huhtikuu 8th, 2010

PAVING THE WAY FOR OPEN SCIENCE
Open access to research results – FinnOA symposium

Tiedon avoin saatavuus muodostaa tieteellisen tutkimuksen perustan. Tutkimustulosten verifiointi ja jatkotutkimus edellyttävät aikaisemman tutkimuksen tausta-aineistojen ja tulosten saatavuutta. Uudet innovaatiot syntyvät tänä päivänä usein yhdistämällä tietoa uusilla tavoilla yli perinteisten tieteenalojen. FinnOA:n symposium kutsuu tieteellisen tiedon tuottamisen osapuolet keskustelemaan avoimen tieteen tuottamisen edellytyksistä.

Venue
Symposium will be held on May 3rd, 2010 at 9:30-15:00, Tieteiden talo (”House of the Sciences”), Kirkkokatu 6, Helsinki.

Program (pdf)
Please note: Talks before lunch will be in English, talks and discussions after lunch in Finnish.

09:30 - 10:00 Registration and coffee
10:00 - 10:15 Opening of the Symposium. Thomas Wilhelmsson, Rector of the University of Helsinki
10:15 - 10:45 Ilkka Turunen, Secretary General, Research and Innovation Council, Finland: Open information and open innovation strategies in Finland
10:45 - 11:30 Francesco Fusaro, Directorate-General for Research, European Commission: Open access to research results
11:30 - 13:00 Lunch (at your own cost)
13:00 - 13:30 Pirjo Hiidenmaa, johtaja, Suomen Akatemia: Julkinen tutkimusrahoitus ja tieteellisten julkaisujen saatavuus (Public research funding and access to scientific publications)
13:30 - 14:00 Veera Ristikartano, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston rinnakkaistallentamispäätös (New Self-Archiving policy of the University of Helsinki)
14:00-14:30 Kommenttipuheenvuorot / Comments:
• Scientific publisher’s comment / tiedekustantajan kommenttipuheenvuoro (Toni Suutari, Suomen tiedekustantajien liitto)
• Researcher’s comment / tutkijan kommenttipuheenvuoro (FT Claus Montonen, Helsingin yliopisto)
14:30-15:00 Closing discussion

Ilmoittautuminen / Registration:
https://www.webropol.com/P.aspx?id=424705&cid=47625639

Ilmoittautuminen päättyy 27.4.2010. Paikkoja on rajoitetusti (135) ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Please register before April 27, 2010. There are limited number of seats (135), and they are filled in order of registrations.


Palautetta FinnOA:n toiminnasta?

Jos haluatte antaa palautetta tai osaltanne kehittää FinnOA:n toimintaa, voitte vastata nimettömänä kyselyyn oheisen linkin kautta (vain suomeksi):
https://www.webropol.com/P.aspx?id=419516&cid=97607463


Lisätietoja / more information:

Reetta Kettunen, email reetta.kettunen ät tsv.fi, puh./tel + 358 (0)9 2286 9236; +358 (0)40 733 5935
M. Minna Laine, email minna.laine ät csc.fi, puh./tel + 358 (0)50 3819 010

Symposiumin järjestävät : FinnOA-työryhmä, Helsingin yliopisto/OpenAIRE, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja CSC. (lisää…)

GBIF-luento 13.8. kasvimuseolla; laji- ja luontotiedon saatavuus ja tiedon yhteiskäyttö

Keskiviikko, Elokuu 5th, 2009

http://www.fmnh.helsinki.fi/museoinfo2/info/?p=4428

Discovery and Mobilisation of Primary Biodiversity Data: Challenges and Potentials — esitelmän pitää Vishwas Chavan GBIF-sihteeristöstä (Global Biodiversity Information Facility — www.gbif.org).

Esitelmä käsittelee sitä, kuinka pitkälle luonnon monimuotoisuutta koskevien tietoaineistojen avaamisessä yhteiskäyttöön Internetin avulla on jo päästy ja miten asiaa voidaan jatkossa edistää.

Sen jälkeen keskustelua laji- ja luontotiedon saatavuudesta Internetissä ja tiedon yhteiskäytöstä.

Kasvimuseo, Unioninkatu 44, Helsinki, torstai 13.8. 14:00-15:30.

Poikkihallinnollinen tutkimuksen tietoaineistojen selvityshanke alkaa

Tiistai, Toukokuu 26th, 2009

Opetusministeriö kokoaa kansallisen poikkihallinnollisen selvityshankkeen kartoittamaan ja koordinoimaan julkisin varoin luotujen sähköisten tietoaineistojen ja tietovarantojen hyödyntämisen tehostamista. Selvitystyön toteuttaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ja sitä ohjaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä puheenjohtajanaan Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto.

Tieteellisessä tutkimuksessa käytetään yhä kasvassa määrin sähköisessä muodossa olevaa tai siihen muunnettua primaariaineistoa, jota ovat esim. tutkimusta varten erikseen koottu materiaali, havainto- ja mittaustiedot sekä rekisteri- ja tilastotiedot. Tällaisen tutkimusaineiston saatavuuteen ja säilytykseen liittyvät kysymykset ovat nousseet viime vuosina entistä tärkeämmiksi tietotekniikan kehittymisen tuomien mahdollisuuksien ja yhteiskunnan erilaisten tietotarpeiden myötä. Suomessa aineistojen saatavuus ja säilytys on kuitenkin monista syistä ongelmallista ja muodostaa merkittävän esteen aineistojen tarkoituksenmukaiselle hyödyntämiselle tai uudelleenkäytölle.

Hanke käynnistetään Tutkimuksen tietoaineistot -seminaarilla Tieteiden talolla Helsingissä 28.5. klo 13–16.

CSC:n tiedote hankkeesta.