Posts Tagged ‘kotimaiset lehdet’

Kotimaisten lehtien julkaisuavustukset ja open access

Tiistai, Kesäkuu 23rd, 2009

Juhani Keinonen ja Aura Korppi-Tommola kirjoittavat tuoreessa Tieteessä tapahtuu -lehdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan jakamien tieteelliseen julkaisutoimintaan tarkoitettujen valtionavustusten jakoperusteista:

Julkaisuavustukset ovat merkittävä tulonlähde monille kotimaisille tiedelehdille. Jaettava summa ei ole julkaisujen määrään suhteuttuna kovin suuri (900.000 euroa jaetaan lähes sadan eri julkaisun kesken), mutta kotimaiset lehdet toimivat enimmäkseen niin pienillä resursseilla, että tuhansillakin euroilla saattaa olla ratkaisevan suuri merkitys.

Tuen ehtoja on kritisoitu siitä, että ne ovat vielä hyvin pitkälle sidoksissa perinteisen paperijulkaisemisen toimintamalleihin. Kansainvälisesti suurin osa merkittävistä tiedelehdistä on jo pitkään ilmestynyt sähköisessä muodossa, mutta Suomessa kehitys on ainakin toistaiseksi kulkenut jossain määrin jälkijunassa. Open access -julkaisemisen kannalta ongelmia aiheuttaa lisäksi se, että lehdillä edellytetään olevan avustuksen lisäksi myös muita tuloja. Kansainvälisesti open access -julkaisut toimivat usein kirjoittajamaksujen varassa, mutta Suomessa tätä ei ole pidetty realistisena vaihtoehtona.

Mistä siis kotimaisille open access -julkaisuille toimiva bisnesmalli? Keinonen ja Korppi-Tommola toteavat, että perinteisen painetun lehden rinnalla lehdellä voi olla verkkoversio, ja esittävät yhtenä vaihtoehtona sitä, että maksullisen julkaisun rinnalla voisi olla saatavilla myös suppeampi avoimesti saatavilla oleva verkkojulkaisu. He eivät kuitenkaan pohdi sitä, mikä osa lehtien aineistosta olisi saatavilla avoimesti, mikä jäisi pelkästään maksulliseen julkaisuun ja mitä merkitystä tällä olisi toisaalta aineistojen saatavuuden ja toisaalta lehden saamien tulojen kannalta.

Keinosen ja Korppi-Tommolan mukaan Tieteellisten seurain valtuuskunta on valmis keskustelemaan avustusten linjauksista. Julkaisujen levitykseen liittyvien kysymysten lisäksi he kaipaavat keskustelua tiukan tieteellisen julkaisemisen ja yleistajuisten julkaisujen välisistä painotuksista.