Posts Tagged ‘CERN’

CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)

Tiistai, Kesäkuu 30th, 2009

Juhannusviikolla 2009 järjestettiin Genevessä, Sveitsissä CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communications. Tämän, nimensä mukaisesti CERNissä, Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen alkunsa saanut open access –aktiivien kokoontuminen oli jo kuudennessa konferenssissaan kasvanut yli CERNin tarjoamista kokousmahdollisuuksista, ja kolmisataapäinen joukko eurooppalaisia avoimen saatavuuden asiantuntijoita kokoontui Geneven yliopiston humanisti-psykologisen tiedekunnan tiloissa.

Kolmipäiväinen konferenssin koostui käytännöllisistä tutorialeista, ja esityksistä, jotka tarjosivat hyvän läpileikkauksen maailmanlaajuisin projekteihin tieteellisen tiedon avoimen saatavuuden edistämiseksi. Esitelmäsessioiden lisäksi yleisö otti aktiivisesti osaa myös ohjelmaan upotettuihin vapaamuotoisempiin keskustelutilaisuuksiin, ja myös poster-sessiossa ja kahvitauoilla keskustelu lainehti vilkkaana. Osallistujien keskinäiseen interaktioon oli selvästi satsattu.

Oma konferenssini alkoi monille suomalaisille OA-aktiiveillekin tutun Wilma Mossinkin vetämällä tekijänoikeus-työpajalla, jossa Wilma ja hänen kollegansa Geidy Lung esittelivät edustamansa järjestön WIPO:n selvitystä eurooppalaisen tekijänoikeuslainsäädännön eroista kirjastopalveljen ja digitaalisten arkistoje ylläpidon kannalta. WIPOn selvitys löytyy verkosta.

Wilma itse selvitti edustamansa SURF Foundationin työstämää Licence to Deposit –dokumenttia, josta osallistujilta pyydettiin lausuntoa. Workshopissa todettiin, että tieteellisessä julkaisussa ilmeistyneiden, julkaisusopimuksella julkaistujen artikkeleiden arkistojakelua ei eurooppalaisen lainsäädännön valossa voi säädellä Creative Commos –lisensseillä. Sen sijaan Creative Commons sopii tietyin rajauksin moniin muihin tiedeyhteisön tuottamien aineistojen kuten opinnäytteiden ja oppimateriaalien jakelulisenssiksi.

Konferenssi-esityksissä korostui tutkimusdatan jatkokäyttömahdollisuuksien parantamisen kasvava rooli open access –aktiivien työssä. Yhä useammat tutkimusrahoittajat edellyttävät myös datan tai sen osien avointa saatavuutta tai jatkokäyttömahdollisuutta sen lisäksi että artikkelina julkaistut tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla.

Kiinnostavimpiin, tai ainakin yleisön keskuudessa myönteisintä hyrinää sytyttäneisiin puheenvuoroihin kuului John Houghtonin esittelemä Economic Implications of Alternative Scholarly Publishing Models (EI-ASPM) -raportti , jossa todettiin, että vaikka painetun ja duaali-mallina (painettu + elektroninen versio) julkaistun artikkelin julkaisukustannuksia on vaikeaa verrata pelkästään digitaalisena ilmestyvään julkaisuun, vaikuttaa open access –mallinen julkaiseminen myös tutkimusorganisaatioiden kannalta kustannustehokkaalta.

Toinen keskeinen teema tutkimusdatan merkityksen korostumisen ohella seminaarissa se, kuinka tutkimuksen avoin saatavuus voitaisiin entistä tehokkaammin naittaa osaksi tutkijoiden ja tiedeyhteisön normaalia työtä. Konferenssissa esiteltiin useita projekteja tästä aihepiiristä ja teema keskustelutti yleisöä erityisesti. Kirjastojen, joiden edustajia yleisössä oli paljon, noin kolmannes, haasteeksi nähtiin se kuinka niillä on osaamista ja resursseja ottaa osaa tieteellisen tiedon tuotantoprosessiin samalla kun niiden tulee huolehtia sekä nykyisistä palveluistaan että uusien, digitaalisen aikakauden palveluiden kehittämisestä. Haaste on tuttu myös omalle organisaatioilleni.

Yhteisenä, kantavana päätelmänä konferenssista tuntui olevan, että tutkimustulosten avointa saatavuutta kehitettäessä on tutkimusrahoittajien ja yliopistojen huomioita tutkijakuntansa ohella myös triangelin kolmas kulma, tiedekustantajat. Monien yliopistossa ja tutkimusorganisaatioissa digitaalisia arkistopalveluja tutkijoiden kanssa kehitettäessä työ on tehty erillään, projekteina, huomioimatta erityisesti kustannusmaailmaa, jolla on yhtälainen tarve reagoida muuttuviin julkaisuprosesseihin ja uudistaa ansaintalogiikkaansa.Kustantajia ja julkaisijoita ei tule open access –aktiivien unohtaa Suomessakaan. Maan pienuus tosin takaa sen, että monet avointa saatavuutta työkseen edistävät istuvat samaan aikaan myös julkaisijan jakkaralla tieteellisen lehden toimituskunnassa tai lehteä julkaisevassa tieteellisessä seurassa.

Konferenssin esitykset löytyvät kokonaisuudessaan verkosta.