Archive for Kesäkuu, 2009

FinnOA-työryhmän kokouksen 8.6.2009 muistio

Maanantai, Kesäkuu 29th, 2009

Työryhmän edellinen kokous pidettiin CSC:ssä Keilaniemessä 8.6.2009, ja kokouksen muistio on nyt luettavissa.

Kokouksessa käsiteltiin työryhmän tiedotuspolitiikkaa, mm. www-sivujen toimittamista osin myös englanniksi ja ruotsiksi, ja seurattiin ajankohtaisia open access-asioita meiltä ja maailmalta.

Seuraavan kerran FinnOA-työryhmä kokoontuu Tutkijakollegiumin tiloissa syyskuun 10. alkaen klo 9:15.

Suomi mukaan SCOAP3-konsortioon

Maanantai, Kesäkuu 29th, 2009

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) uutisoi kotisivullaan Suomen liittyneen FinELibin kautta konsortion jäseneksi:

Finland joins SCOAP3 (23.6.2009)
http://www.scoap3.org/news/news65.html

SCOAP3-hankkeen tavoitteena on koota laajan kansainvälisen konsortion voimin riittävä rahoitus hiukkasfysiikan alan keskeisten lehtien saamiseksi vapaaseen käyttöön. Pääosa alan tutkimuksesta ilmestyy kuudessa eri lehdessä, ja näiden avaamisen vapaaseen käyttöön on arvioitu maksavan noin kymmenen miljoonaa euroa vuodessa.

FinELibin osalta kyse on käytännössä toistaiseksi kiinnostuksen ilmauksesta: varsinainen liittyminen tapahtuu, jos tarvittava yliopistojen ja tutkimuslaitosten konsortio saadaan muodostettua.

Kotimaisten lehtien julkaisuavustukset ja open access

Tiistai, Kesäkuu 23rd, 2009

Juhani Keinonen ja Aura Korppi-Tommola kirjoittavat tuoreessa Tieteessä tapahtuu -lehdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan jakamien tieteelliseen julkaisutoimintaan tarkoitettujen valtionavustusten jakoperusteista:

Julkaisuavustukset ovat merkittävä tulonlähde monille kotimaisille tiedelehdille. Jaettava summa ei ole julkaisujen määrään suhteuttuna kovin suuri (900.000 euroa jaetaan lähes sadan eri julkaisun kesken), mutta kotimaiset lehdet toimivat enimmäkseen niin pienillä resursseilla, että tuhansillakin euroilla saattaa olla ratkaisevan suuri merkitys.

Tuen ehtoja on kritisoitu siitä, että ne ovat vielä hyvin pitkälle sidoksissa perinteisen paperijulkaisemisen toimintamalleihin. Kansainvälisesti suurin osa merkittävistä tiedelehdistä on jo pitkään ilmestynyt sähköisessä muodossa, mutta Suomessa kehitys on ainakin toistaiseksi kulkenut jossain määrin jälkijunassa. Open access -julkaisemisen kannalta ongelmia aiheuttaa lisäksi se, että lehdillä edellytetään olevan avustuksen lisäksi myös muita tuloja. Kansainvälisesti open access -julkaisut toimivat usein kirjoittajamaksujen varassa, mutta Suomessa tätä ei ole pidetty realistisena vaihtoehtona.

Mistä siis kotimaisille open access -julkaisuille toimiva bisnesmalli? Keinonen ja Korppi-Tommola toteavat, että perinteisen painetun lehden rinnalla lehdellä voi olla verkkoversio, ja esittävät yhtenä vaihtoehtona sitä, että maksullisen julkaisun rinnalla voisi olla saatavilla myös suppeampi avoimesti saatavilla oleva verkkojulkaisu. He eivät kuitenkaan pohdi sitä, mikä osa lehtien aineistosta olisi saatavilla avoimesti, mikä jäisi pelkästään maksulliseen julkaisuun ja mitä merkitystä tällä olisi toisaalta aineistojen saatavuuden ja toisaalta lehden saamien tulojen kannalta.

Keinosen ja Korppi-Tommolan mukaan Tieteellisten seurain valtuuskunta on valmis keskustelemaan avustusten linjauksista. Julkaisujen levitykseen liittyvien kysymysten lisäksi he kaipaavat keskustelua tiukan tieteellisen julkaisemisen ja yleistajuisten julkaisujen välisistä painotuksista.

ScieCom Info 2/2009 ilmestynyt

Keskiviikko, Kesäkuu 10th, 2009

Pohjoismaisen ScieCom Info -verkkolehden tuorein numero sisältää mm. Kai Halttusen artikkelin Informaatiotutkimus-lehden vanhojen numeroiden digitointiprojektista.

Viime numerossa aloitetussa Open Minds -sarjassa haastatellaan tällä kertaa norjalaista Rune Nilseniä. Sarjan ensimmäinen haastateltavahan oli FinnOA:n pitkäaikainen puheenjohtaja Bo-Christer Björk.

Lehteen voi tutustua osoitteessa

http://www.sciecom.org/sciecominfo