Archive for Toukokuu, 2009

Poikkihallinnollinen tutkimuksen tietoaineistojen selvityshanke alkaa

Tiistai, Toukokuu 26th, 2009

Opetusministeriö kokoaa kansallisen poikkihallinnollisen selvityshankkeen kartoittamaan ja koordinoimaan julkisin varoin luotujen sähköisten tietoaineistojen ja tietovarantojen hyödyntämisen tehostamista. Selvitystyön toteuttaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ja sitä ohjaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä puheenjohtajanaan Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto.

Tieteellisessä tutkimuksessa käytetään yhä kasvassa määrin sähköisessä muodossa olevaa tai siihen muunnettua primaariaineistoa, jota ovat esim. tutkimusta varten erikseen koottu materiaali, havainto- ja mittaustiedot sekä rekisteri- ja tilastotiedot. Tällaisen tutkimusaineiston saatavuuteen ja säilytykseen liittyvät kysymykset ovat nousseet viime vuosina entistä tärkeämmiksi tietotekniikan kehittymisen tuomien mahdollisuuksien ja yhteiskunnan erilaisten tietotarpeiden myötä. Suomessa aineistojen saatavuus ja säilytys on kuitenkin monista syistä ongelmallista ja muodostaa merkittävän esteen aineistojen tarkoituksenmukaiselle hyödyntämiselle tai uudelleenkäytölle.

Hanke käynnistetään Tutkimuksen tietoaineistot -seminaarilla Tieteiden talolla Helsingissä 28.5. klo 13–16.

CSC:n tiedote hankkeesta.