‘Kotimaiset hankkeet’ kategorian artikkelit

Artikkeli ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta

Perjantai, Joulukuu 18th, 2009

ScieComissa on julkaistu Herkko Hietasen ja Anna-Kaisa Sjölundin artikkeli ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta:

http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/viewFile/1814/1409

Tietoaineistoja koskeva kansallinen kysely menossa, vastausaikaa jatkettu viikolla

Torstai, Elokuu 20th, 2009

Osana kansallista Tutkimuksen tietoaineistot-hanketta kartoitetaan laajan internet-kyselyn avulla sähköisiin tietoaineistoihin liittyviä tarpeita ja ongelmia. Kyselyn kohderyhmänä ovat tutkimukselle tietoaineistoja tuottavat ja niitä käyttävät tahot. Kyselyn tuloksia käytetään opetusministeriön asettaman kansallisen poikkihallinnollisen selvityshankkeen työn pohjana. Lisätietoja selvityshankkeesta löytyy hankkeen tietosivuilta.

Kyselyyn on kutsuttu vastaamaan yliopistojen, valtion tutkimuslaitosten ja julkishallinnon organisaatioiden johtajia, esimiehiä ja suurten hankkeiden vastuuhenkilöitä. Yhdessä laitoksessa kyselyn saajia voi siis olla useita. Toivomme mahdollisimman kattavia vastauksia, joten voitte mielellään vastata esimerkiksi laitoksenne tai yksikkönne puolesta yhteisellä kaavakkeella. Tarkemmat ohjeet tähän löytyvät kyselykaavakkeesta.

Kutsuttujen vastaajien lisäksi myös muut pääsevät vastaamaan tietoaineistot-www-sivulla kyselyyn. Lisätietoa kyselystä ja linkki kyselyyn:
http://www.csc.fi/sivut/e-infra/tietoaineistot/tietoaineistot_kysely

Selvitystyön tarkoituksena on muodostaa kokonaiskäsitys Suomen tilanteesta ja verrata sitä kansainvälisiin suosituksiin ja muiden maiden järjestelyihin, sekä kehittää ja koordinoida tältä pohjalta kansallista julkisin varoin tuotettujen tietoaineistojen hyödyntämistä. Tuloksia tullaan käyttämään luottamuksellisesti tutkimuksen tietoaineistot -asiantuntijaryhmän sekä ohjausryhmän työssä. Yksittäisiä vastauksia ei julkaista. Tulokset julkaistaan anonyyminä koosteena hankkeen www-sivuilla.

Selvitystyön toteuttaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ja sitä ohjaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä puheenjohtajanaan Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto.

Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 7.9. asti.

Poikkihallinnollinen tutkimuksen tietoaineistojen selvityshanke alkaa

Tiistai, Toukokuu 26th, 2009

Opetusministeriö kokoaa kansallisen poikkihallinnollisen selvityshankkeen kartoittamaan ja koordinoimaan julkisin varoin luotujen sähköisten tietoaineistojen ja tietovarantojen hyödyntämisen tehostamista. Selvitystyön toteuttaa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, ja sitä ohjaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä puheenjohtajanaan Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto.

Tieteellisessä tutkimuksessa käytetään yhä kasvassa määrin sähköisessä muodossa olevaa tai siihen muunnettua primaariaineistoa, jota ovat esim. tutkimusta varten erikseen koottu materiaali, havainto- ja mittaustiedot sekä rekisteri- ja tilastotiedot. Tällaisen tutkimusaineiston saatavuuteen ja säilytykseen liittyvät kysymykset ovat nousseet viime vuosina entistä tärkeämmiksi tietotekniikan kehittymisen tuomien mahdollisuuksien ja yhteiskunnan erilaisten tietotarpeiden myötä. Suomessa aineistojen saatavuus ja säilytys on kuitenkin monista syistä ongelmallista ja muodostaa merkittävän esteen aineistojen tarkoituksenmukaiselle hyödyntämiselle tai uudelleenkäytölle.

Hanke käynnistetään Tutkimuksen tietoaineistot -seminaarilla Tieteiden talolla Helsingissä 28.5. klo 13–16.

CSC:n tiedote hankkeesta.